Prijava za uporabnike

 

Izberi ponudnika

 

Iskanje
 
napihljiva-igrala
 
 

Prijava na GuGu - novičke

Pravila in pogoji uporabe GuGu.si

1. člen

Z registracijo na portalu GuGu.si se šteje, da je uporabnik seznanjen z vsebino splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega portal GuGu.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) in se z njo v celoti strinja. Upravitelj spletnega portala GuGu.si (v nadaljevanju: upravitelj) lahko kadarkoli brez vnaprejšnje najave spremeni ali posodablja splošne pogoje, uporabnik pa se je dolžan z njimi seznaniti vsakokrat, ko odda oglas ali preko oglasa kaj kupuje. Vsaka nadaljnja uporaba portal GuGu.si po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Vsakokratno veljavni splošni pogoji morajo biti objavljeni na spletnem portal GuGu.si na način, da lahko uporabniki do njih prosto dostopajo.

2. člen

Portal GuGu.si deluje kot  posredniški sistem med kupci in prodajalci. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati, pri čemer velja pogoj, da mora biti na datum registracije star najmanj petnajst (15) let. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Izdajanje za drugo osebo je po Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55,2008, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: KZ-1) kaznivo.

3. člen

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dal upravitelju ob registraciji, za namen delovanja sistema, pošiljanje elektronske pošte in sms sporočil v skladu s 4. členom splošnih pogojev, upravitelj pa se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni.

4. člen

Upravitelj jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVOP-1). Upravitelj osebnih podatkov je upravitelj spletnega portala GuGu.si E-SPLET d.o.o.., Dolenjska c.473, 1291 Škofljica. Upravitelj osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema.

5. člen

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša z občasnim prejemanjem elektronske pošte in brezplačnih sms sporočil, ki so povezani s sistemom in aktivnostmi upravitelja. Ta sporočila lahko vsebujejo tudi reklamna sporočila. Uporabnik lahko kadarkoli pisno, po elektronski pošti oziroma preko sms-a zahteva, da upravitelj trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje sporočil, upravitelj pa je to dolžan spoštovati. Uporabniki se strinjajo, da lahko upravitelj njihov oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih, pri čemer pa se upravitelj zavezuje, da ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo do spletnega portala GuGu.si.

6. člen

Oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se ga prodaja. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni direktno predmet prodaje. Uporabnik lahko objavlja samo neposredne fotografije izdelkov, objavljanje pasic ali bannerjev brez predhodnega dogovora z upraviteljem ni dovoljena. Uporabnik se obvezuje, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega vnaprejšnjega soglasja. Oglas mora biti napisan v slovenskem ali angleškem jeziku. Naslov oglasa mora opisovati predmet prodaje, v naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo.

7. člen

Upravitelj ne odgovarja za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda. Uporabnik spletnega portala GuGu.si se zavezuje, da bodo vsebinski in slikovni oglasi, ki jih bo objavil na spletnem portalu GuGu.si resnični, ter da ne bo oglaševal blaga ali storitev iz 10. člena splošnih pogojev.

8. člen

Objava oglasov na spletnem portalu GuGu.si je brezplačna za fizične osebe in plačljiva za pravne osebe. Pravna oseba plačilo izvrši na podlagi izstavljenega računa ali predračuna. Plačljivi mali oglasi in druge oblike oglaševanja se objavijo po opravljenem plačilu. Uporabnik za isti predmet odda samo en oglas. Prav tako ni dovoljena objava oglasov za isti predmet v dveh različnih rubrikah.

9. člen

Pri avkcijah je prodajalec zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno, slednji pa je zavezan kupiti predmet za katerega je licitiral, če je bila njegova ponudba najvišja, oglas prodajalca pa verodostojno predstavlja predmet prodaje. Prodaja predmeta pred iztekom avkcije ni dovoljena. Upravitelj ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

10. člen

Na spletnem portalu GuGu.si je prepovedano kakršnokoli oglaševanje:

  • alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov;
  • izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov;
  • ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga;
  • sodelovanja v piramidnih igrah, mrežnemu marketingu, ali v nedovoljenih igrah na srečo;
  • naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu ali nudenje dela na črno ali zaposlovanja na črno;
  • zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov;
  • oglasov, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije;
  • oglasov, s katerimi so kršene avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 21/1995, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. l. RS št. 45/2001, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZIL-1);
  • oglasov, ki jih uporabnik prepisuje ali kopira iz oglasov drugih uporabnikov;
  • blaga ali storitev, za katerega upravitelj oceni, da je v nasprotju z moralo oziroma škodi ali bi lahko škodil dobremu imenu spletnega portala GuGu.si

Tovrstne oglase lahko upravitelj odstrani iz spletnega portal GuGu.si brez predhodnega opozorila uporabniku.

11. člen

Z oddajo ponudbe na posamezen oglas in sprejemom le-te ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas oddal, se vzpostavi med prodajalcem in kupcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz razmerja med kupcem in prodajalcem se rešujejo izključno med njima. Upravitelj ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

12. člen

Upravitelj ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, je pa dolžan nemudoma po prejemu obvestila uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepati. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

13. člen

Vsebina spletnega portala GuGu.si je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje, uporaba kateregakoli dela portala, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, je brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravitelja prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletni portal GuGu.si prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas. Uporabnik sistema se izrecno strinja, da se vse slike, ki so objavljene na spletnem portalu, označi z logotipom ali napisom upravitelja spletnega portala Gugu.si.

14. člen

Z objavo oglasa na spletnem portalu GuGu.si se uporabnik strinja, da bo odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov - uporabnik mora imeti delujoč elektronski naslov, na katerem lahko pregleduje pošto. Upravitelj si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila črta s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili splošne pogoje ali kako drugače škodovali spletnemu portalu GuGu.si ali upravitelju.

15. člen

Upravitelj ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, zavrnitvijo objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega portal GuGu.si, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletnega portala GuGu.si. Vsebina in funkcionalnost spletnega portala GuGu.si so ponujene kakršne so, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru upravitelj ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravitelj si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletnega portala GuGu.si.

16. člen

Upravitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spreminja funkcionalnost ali videz spletnega portala GuGu.si, kar lahko povzroči premik oglasa, pri čemer pa je dolžan uporabniku sporočiti, kje ga uporabniki lahko najdejo. Upravitelj ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče.

 

 
 
Pasica
NA VRH

gugu.si  Vse pravice pridržane