Prijava za uporabnike

 

Izberi ponudnika

 

Iskanje
 
napihljiva-igrala
 
 

Prijava na GuGu - novičke

Nagradna igra

 

 
 

 

 

 

1. člen
Organizator nagradne igre je E-SPLET d.o.o., Gorenje blato 22, 1291 Škofljica, matična številka 6265839000, davčna številka 99676842. Nagrado (body z imenom oz.napisom po izbiri) podarja organizator nagradne igre in podjetje E-splet d.o.o..,v sodelovanju z podjetjem BabyButik.si.
 
2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V primeru da so mlajši od 18 let morajo do dne zaključka nagradne igre dopolniti vsaj 15 let in pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

V sodelovanje se osebe vključijo tako, da izpolnijo obrazec v celoti, ter pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje.Udeleženec nagradne igre soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja v tej nagradni igri.
Nagradna igra poteka od 11.12.2015 do vključno 18.12.2015.
 
Sodeljujoči v nagradni igri soglaša, da se njegov elektronski poštni naslov (e-mail) za namene neposrednega trženja posreduje podjetju  E-splet d.o.o., ki organizira to nagradno igro. Sodelujoči soglaša in se strinja z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani predhodno omenjene družbe in izjavlja, da je seznanjen ter soglaša z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja predhodno omenjene družbe (obveščanje o storitvah, novostih storitev in produktov, ki jih ponujajo, ipd.). 
Sodelujoči je seznanjen, da se od prejemanja dnevnih ponudb  organizatorja nagradne igre lahko kadarkoli odjavi, in sicer preko povezave na dnu elektronskega sporočila oziroma s pisno prošnjo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Seznanjen je tudi, da lahko kadarkoli od organizatorjev nagradne igre pisno zahteva, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavlja, da je seznanjen in da soglaša s tem, da njegove  navedene osebne podatke upravljajo in uporablja družba E-splet d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da daje te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odkloni ter, da je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da se mu omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da  potrdi, ali se podatki v zvezi z njem obdelujejo ali ne; da se mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter se mu omogoči, da jih prepisuje ali kopira; da se mu posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; da se mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da se mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Izjavlja, da je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je sodelujoči posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani. 
Sodelujoči je seznanjen  z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih njegovih osebnih podatkov: Gugu.si oz. podjetje E-splet d.o.o., Gorenje Blato 22, 1291 Škofljica.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi E-SPLET d.o.o. . in njihovi ožji družinski člani po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katerakoli izmed oseb, ki v igri ne sme sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

3. člen
Žrebanje nagrade bo dne 19.10.2015 na sedežu družbe E-SPLET d.o.o.

Žrebanje ne bo javno, opravljeno pa bo s pomočjo računalniškega programa, ki bo naključno izbral zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

4. člen
Nagrajenec bo javno objavljen na spletni strani www.gugu.si in na Facebook profilu spletne strani www.gugu.si. Če se dobitnik nagrade na obvestilo najkasneje v 10 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in je organizator prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Najpozneje do prevzema nagrade, je zmagovalec nagradne igre dolžan osebno predložiti organizatorju  - E-SPLET d.o.o. - veljaven osebni dokument (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča) in navesti svojo davčno ter telefonsko številko. Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitev nagrade od organizatorja.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

5. člen
Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen, če je ta oseba mladoletna oz. oseba z omejeno poslovno sposobnostjo. V tem primeru, je dolžan osebne podatke posredovati eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo prevzel nagrado v skladu s pravili te nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre. Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z udeležbo na dogodku. Zmagovalec je pred prevzemom nagrade dolžan podpisati izjavo, s katero se strinja s pravili nagradne igre. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade.

6. člen

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

7. člen

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov nagrajencev in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v družbi E-SPLET d.o.o., ter uporabijo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi spletnega portala www.gugu.si.

Pridobljene osebne podatke bo družba E-SPLET d.o.o. skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja ali ponudbi družbe E-SPLET d.o.o., mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov E-SPLET d.o.o., Gorenje Blato 22, 1291 Škofljica ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , organizator pa bo ustrezno preprečil takšno uporabo osebnih podatkov.

8. člen
Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na www.gugu.si . Organizator lahko spreminja pravila igre, o čemer bodo udeleženci obveščeni na spletni strani www.gugu.si  in na Facebook profilu www.gugu.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Za vse ostale spore je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 20.02.2015.

 

 
 
Pasica
NA VRH

gugu.si  Vse pravice pridržane